Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Toplumsal Sınıflar Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma
biçimi olduğu kabul edilmektedir.
Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da dinsel
olarak ifade edilmemiş ve yaptırımlanmamışlardır. Kapalı olmayıp
açık gruplardır. Alt toplumsal sınıflar üst toplumsal sınıflara geçebilmek
imkânına sahiptirler.
Genel olarak her toplumda üç toplumsal sınıf görmekteyiz.

Bunlar:
a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının
sahibi olanlar).
b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri)
c) Alt sınıf (Ücretli sanayi işçileri, köylüler)

Sosyolog Center, toplumsal sınıfları üst, orta ve alt olarak sınıflandırmıştır.
Toplumsal sınıflar, çeşitli biçimlerde tanımlanmışlardır. Örneğin
birkaç tammı gözden geçirecek olursak, "... Toplumsal sınıf hem kendisi,
hem de başkaları tarafından saygınlık, toplumsal ilişkiler, eylemler,
mallar ve değer hükümleri bakımından nüfusun başka kesimlerinden
farklı sayılan bir kesimidir."
"Sınıflar, aynı ekonomik durumdaki birey ve ailelerin toplanmasıdır."
"Toplumsal sınıf, toplumda servet, eğitim ve mesleksel statü bakımından
aşağı yukarı benzer durumda olan insanların diğerlerinden
ayrılmasıdır.
Tammlar gözden geçirildiğinde, sınıfların hem gelire göre belirlenen
bir olgu, hem de sınıf üyelerinin hayat biçimlerini, sınıf bilincine
sahip olmalarını içeren toplumsal bir olgu olduğu anlaşılmaktadır.
Joseph Kahl, toplumsal sınıfın özelliklerini yedi temel boyutta
topluyor.

1. Saygınlık: Kimi insanlar, toplumda diğerlerinden daha fazla
kişisel saygınlığa sahiptirler ve saygı ^görürler.
2. Belirli miktarda servet ya da gelire sahip olmak.
3. Toplumsal etkileşim - Geniş bir toplumda herkes herkesle etkileşimde
bulunamaz. Farklı ilişki ortaya çıkar ve insanlar "kendi çeşitlerinden"
olanlarla daha rahattırlar.
4. Meslek - Bazı meslekler diğerlerinden daha yüksek sayılırlar.
Sebepleri ise daha fazla ödüllendirme, toplum refahı için daha önemli
olma, özel yetenekler gerektirme.
5. Sınıf bilinci - Belirli düzeylerde olan kimselerin kendi toplumsal
gruplarının diğerlerinden farklılığının bilincinde olmaları.
6. Değer yönelimleri - Toplumdaki kişiler farklı ya da önemli
saydıkları şeyler bakımından diğerlerinden farkhdır. Belirli kişilerden
oluşan gruplar, diğerlerinden farklı, sınırlı sayıdaki soyut değerler
ya da değer sistemlerine sahiptirler.
7. iktidar ya da başkalarının eylemlerini denetimi altına alabilme
yeteneği.

Toplumsal sınıfların doğuşu hakkındaki bazı sosyologlar "Kültür,
gelenek ve alışkanlıklara" yer verirler.5 Yukarıda belirttiğimiz
toplumsal sınıf özelliklerine sahip olmanın etkenlerinin neler olduğu
bu sosyologlarca belirtilmiyor.
Marxçı toplumsal sınıf anlayışında ise bu etkenler şöyle belirtilmektedir.
Bu anlayışa göre sımf tanımı "Üretim güçlerinin belli gelişme
aşamalarında,
a. Üretim araçlarına sahiplik ya da sahip olmama, b. Toplumsal
iş-bölümü düzenindeki yerleri, dolayısıyla da sahip oldukları zenginlikleri
elde etmede kullandıkları araçlar ve c. bu toplumsal zenginlik-
lerden aldıkları payın büyüklüğü bakımlarından birbirlerinden ayrılan
geniş insan gruplarına sınıf elenir."
Bu tanıma göre toplumsal sınıfların ortaya çıkışının temel etkeni,
üretim araçlarının özel mülkiyete konu olmasıdır. Bu mülkiyet düzenindeki
üretim ilişkileri ise, her sınıfın toplumdaki yerini belirtmektedir.
Üretim araçları ile üretim ilişkileri de o toplumdaki üretim biçimini
oluşturmaktadır.

Toplumsal Sınıflar Resimleri

Toplumsal Sınıflar Sunumları

Toplumsal Sınıflar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Toplumsal Sınıflar Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin